_________________________________________________________________________

20-21 Oktobrī, Glābiet bērnus piedalījās "European Symposium on Children's Rights" Gala Konferencē Briselē.

Pēc konferences noslēgšanās, tika publicēti ziņojumi visu dalībvalstu valodās. Inclusion Europe prezidents Maurenns Piggots konferences noslēgšanās laikā aicināja visus dalībniekus nosūtīt savu pētījumu rezultātus dažādām cilvēktiesību organizācijām lai veicinātu attīstību bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem jomā.

Lai lasītu mūsu rakstīto ziņojumu valsts valodā, kurš atrodas publikāciju sadaļā, spiediet šeit.

_________________________________________________________________________


20-21 Oktobrī, Glābiet bērnus piedalīsies "European Symposium on Children's Rights" Gala Konferencē Briselē.

___________________________________________________________________________

3-4 Martā, Glābiet bērnus piedalijās "European Symposium on Children's Rights" Konferencē Briselē.


Bērnu tiesības visiem!

Pārraugot ANO Konvenciju par Bērna Tiesībām


Eiropas Savienībā ir aptuveni milijons bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Šie bērni bieži tiek atstumti no sabiedrības, un viņiem bieži tiek noliegtas iespējas saņemt labas kvalitātes izglītību, veselības aprūpi, atpūtu un pakalpojumus. Bieži vien, viņu ģimenes kļust par upuriem diskriminācijai, kam tiek noliegta pieeja adekvātam finansiālam un emocionālam atbalstam.

Šā iespaidā, Inclusion Europe, Eurochild un Kārļa Universitāte Prāgā uzsāka pētniecisko projektu 'Bērnu tiesības visiem: Pārraugot ANO Konvenciju par Bērna Tiesībām' (Children's Rights for All: Monitoring the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child). Pētījumā piedalās arī "Glābiet Bērnus"; pēc noteiktas Kārļa Universitātes shēmas rakstījām ziņojumu par bērnu ar intelektuālām vajadzībām stāvokli Latvijā, ko var izlasīt šeit. Pētījumā piedalījās 23 valstis. Projekta rezultāti tiks publicēti gala konferencē 20-21 Oktobrī 2011 gadā Briselē.

www.childrights4all.eu
            EU flag                                                                                        

 


___________________________________________________________________________

7-8 septembris, 2009, Madride
Social Platform Study Visit Spain

Glābiet Bērnus piedalījās ar prezentāciju "Impact of the Crisis on Children in Latvia."
Glābiet Bērnus prezentācija (.pdf)
Konferences pārskats (.pdf)