Ģertrūdes iela 19/21
Rīga LV1011, Latvija
Tālr. (371) 67315298; 67315307.
Steidzamības gadījumā: 29131311
e-pasts: glabietbernus@inbox.lv

! Konsultācijas uzticības tālrunī sniedzam tajos gadījumos, kad cilvēkiem nav izdevies saņemt nepieciešamo informāciju vai atbalstu ne vienā no attiecīgajiem oficiālajiem valsts dienestiem. To telefoni atrodami šeit.