1. STATE REPORTS:

2013

Latviski

Latvijas Republikas konsolidētais (trešais, ceturtais un piektais) kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā
no 2004.gada līdz 2012.gada 30.jūnijam
Lasīt šeit (iesakām lejuplādēt)

English

Consolidated (Third, Fourth and Fifth) Periodic Report of the Republic of Latvia on Implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, in the Republic of Latvia for the period
1 January 2004 – 30 June 2012
See here (iesakām lejuplādēt)

 

1998

Initial report on the Convention on the Rights of the Child of the Republic of Latvia
See here

___________________________________________________________________________

2. ALTERNATIVE REPORTS TO THE UN

2006

Latvijas Bērnu Ziņojums
 Apvienoto Nāciju Organizācijai par ANO Konvencijas par Bērna tiesībām izpildi valstī
uzklausīšanai Ženēvā 2006.gadā
Lasīt šeit

2002

ALTERNATIVE REPORT TO THE UNITED NATIONS ON SITUATION IN AREA OF PROTECTION ON THE RIGHTS OF THE CHILDREN IN LATVIA 1998-2002
See here

1998
ALTERNATIVE REPORT TO THE UNITED NATIONS ON SITUATION IN AREA OF PROTECTION OF RIGHTS OF THE CHILD IN LATVIA 1992-1997
See here

___________________________________________________________________________

3. UN OBSERVAITONS AND SUGGESTIONS

2006

ANO Rekomendācijas bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā
Lasīt šeit

2001

Latviski

2001 ANO rekomendacijas (CRC/C/15/Add.142)
Lasīt šeit

English

Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Lativia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.142 (2001).

See here

___________________________________________________________________________

4. NGO CHILDREN'S RIGHTS NETWORK REPORTS

NVO BĒRNU TIESĪBU TĪKLA ZIŅOJUMS ANO PAR BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS STĀVOKLI LATVIJĀ
2001.-2005.

Lasīt šeit (LATVISKI)

REPORT ON LATVIAN NGO CHILDREN'S RIGHTS NETWORK TO UNITED NATIONS ON SITUATION OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN LATVIA
2001.-2005.

See here (ENGLISH)

___________________________________________________________________________

Pētījums par bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem situāciju Latvijā dažādās dzīves jomās. 2011. gads Lasīt šeit

__________________________________________________________________________

Atbilde V.Dombrovska vēstulei sniegt priekšlikumus Valdības Rīcības plānam. Aicinājums jaunajai valdībai un Saeimai par neatliekamiem darbiem, kuri būtu tuvākajā nākotnē jāpaveic bērnu labā Lasīt šeit

___________________________________________________________________________