1. Glābiet bērnus sastādītie ziņojumi ANO par bērnu tiesībām

A. GLĀBIET BĒRNUS SASTĀDĪTIE NVO BTT ALTERNATĪVIE ZIŅOJUMI ANO

2015

Latviski

Alternatīvais Ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības situāciju Latvijā un ANO Rekomendāciju izpildes gaitu valstī laikā no 2003. līdz 2014. gadam Saistībā ar LR Konsolidēto (trešo, ceturto un piekto) Ziņojumu par ANO Konvencijas Par bērna tiesībām izpildi Latvijas republikā laikā no 2003. līdz 2012. gadam NVO Bērnu tiesību tīkla redzējumā

Skatīt šeit

English

Alternative Report to the UN on the Situation of the Protection of Children’s Rights and the Implementation of the UN CRC Recommendations in Latvia In connection with the Consolidated (third, fourth and fifth) Latvian State Report on the implementation of the UN CRC within the Republic of Latvia between 2004 and 2012 in the view of the Latvian NGO Children’s Rights Network

See here

2006

Latviski

NVO BĒRNU TIESĪBU TĪKLA ZIŅOJUMS ANO PAR BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS STĀVOKLI LATVIJĀ
2001.-2005.

Lasīt šeit

English

REPORT ON LATVIAN NGO CHILDREN'S RIGHTS NETWORK TO UNITED NATIONS ON SITUATION OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN LATVIA
2001.-2005.

See here2002

Latviski

NVO BĒRNU TIESĪBU TĪKLA ALTERNATĪVAIS ZIŅOJUMS ANO PAR BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS STĀVOKLI LATVIJĀ 

Lasīt šeit

English

ALTERNATIVE REPORT TO THE UNITED NATIONS ON SITUATION IN AREA OF PROTECTION ON THE RIGHTS OF THE CHILDREN IN LATVIA 1998-2002
See here

1998

English

ALTERNATIVE REPORT TO THE UNITED NATIONS ON SITUATION IN AREA OF PROTECTION OF RIGHTS OF THE CHILD IN LATVIA 1992-1997
See here

 

B. GLĀBIET BĒRNUS SASTĀDĪTIE BĒRNU ZIŅOJUMI ANO

2015

Latviski

BĒRNU ZIŅOJUMS ANO
par ANO Konvencijas Par bērna tiesībām iesakņošanu Latvijā
2003.- 2014.

Skatīt šeit

English

Children’s Report to the United Nations
on the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Latvia
2003 – 2014

See here


2006

Latviski

Latvijas Bērnu Ziņojums
 Apvienoto Nāciju Organizācijai par ANO Konvencijas par Bērna tiesībām izpildi valstī
uzklausīšanai Ženēvā 2006.gadā
Lasīt šeit

English

CHILDREN’S REPORT TO THE UNITED NATIONS ON IMPLEMENTATION OF THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD IN LATVIA
for Hearing in Geneva in 2006

See here

___________________________________________________________________________

2. ANO REKOMENDĀCIJAS

2006

ANO Rekomendācijas bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā
Lasīt šeit

2001

Latviski

2001 ANO rekomendacijas (CRC/C/15/Add.142)
Lasīt šeit

English

Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Lativia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.142 (2001).

See here

___________________________________________________________________________

3. VALSTS ZIŅOJUMI:

2013

Latviski

Latvijas Republikas konsolidētais (trešais, ceturtais un piektais) kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā
no 2004.gada līdz 2012.gada 30.jūnijam
Lasīt šeit (iesakām lejuplādēt)

English

Consolidated (Third, Fourth and Fifth) Periodic Report of the Republic of Latvia on Implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, in the Republic of Latvia for the period
1 January 2004 – 30 June 2012
See here (iesakām lejuplādēt)

2005

Latviski

KĀRTĒJAIS ZIŅOJUMS PAR ANO 1989.GADA KONVENCIJAS
PAR BĒRNA TIESĪBĀM IZPILDI LATVIJAS REPUBLIKĀ
LAIKA POSMĀ NO 2001.GADA LĪDZ 2004.GADA 1.MARTAM

Lasīt šeit

English

Second periodic reports of States parties due in 1999

See here

1998

English

Initial report on the Convention on the Rights of the Child of the Republic of Latvia
See here

 

1996

English

National report of the Republic of Latvia "On the Rights of Child Protection Situation in the Country"

See here

___________________________________________________________________________

Pētījums par bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem situāciju Latvijā dažādās dzīves jomās. 2011. gads Lasīt šeit

__________________________________________________________________________

Atbilde V.Dombrovska vēstulei sniegt priekšlikumus Valdības Rīcības plānam. Aicinājums jaunajai valdībai un Saeimai par neatliekamiem darbiem, kuri būtu tuvākajā nākotnē jāpaveic bērnu labā Lasīt šeit

___________________________________________________________________________

2001 ANO Konvencija par berna tiesibam
Lasīt šeit

___________________________________________________________________________

Report to the Latvian Government on the visit to Latvia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) (2005)

See here
___________________________________________________________________________