Marts 2016

Tulkotās ANO Rekomendācijas Latvijai:

Noslēguma apsvērumi par Latvijas trešo līdz piekto periodisko ziņojumu [nerediģētā sākotnējā versija] (latviski) pieejama šeit

Angliski pieejama šeit:

Concluding observations on the third to fifth periodic reports of Latvia

Pārējās rekomendācijas pašlaik pieejamas tikai angļu valodā:

Concluding observations on the report submitted by Latvia under article 8, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict

Concluding observations on the report submitted by Latvia under article 12 (1) of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

...

Oktobris 2015

Puses gatavojas Latvijas Valsts ziņojuma izskatīšanai ANO 71. sesijā 2016.g. janvārī – par bērnu stāvokli Latvijā

Saistībā ar konsolidēto 3.-5. Valsts ziņojumu ANO notiek virkne pasākumu. Kontaktus starp ANO Augstā Cilvēktiesību Komisāra biroju un sabiedriskajām organizācijām pašlaik nodrošina Child Rights Connect – ko agrāk sauca par NGO Group for the Convention on the Rights of the Child. NVO Bērnu Tiesību Tīkla koordinējošai organizācijai Glābiet bērnus ir atsūtīts aicinājums no ANO iesniegt savus papildinājumus atbildēm, ko ir sniegusi Latvijas Valdība uz papildjautājumiem, kurus ANO nosūtīja Latvijas Valdībai pēc tam, kad bija uzklausījusi Glābiet bērnus 2015.g. februārī ANO mītnē Ženēvā. Šajā tikšanās ANO eksperti bija iepazinušies ar NVO BTT iesniegtajiem diviem alternatīvajiem ziņojumiem par Valsts Ziņojumu, kas aptvēra milzīgu laika periodu (2003-2012), plus vēl datus par laiku līdz 2014.g. nogalei (no NVO puses). Pēc NVO uzklausīšanas NVO eksperti nosūtīja Latvijas Valdībai jautājumus (List of Issues Latvia).


Uz ANO papildjautājumiem Latvijas Valdība atbildēja 23. oktobrī rakstiski (Written Replies to List of Issues Latvia). Tagad mums, NVO, jākomentē Valsts atbilde ANO, kas ir jāiesniedz līdz 15. decembrim. NVO atzinums par Valsts atbildēm ir nepieciešams ANO ekspertiem, pirms Latvijas Valsts delegācijas noklausīšanās 2016.g. janvārī 71. ANO sesijā. Valsts un NVO BT Tīkla atbilžu salīdzināšana ļaus ANO labāk izprast, kādas tieši rekomendācijas nepieciešams sagatavot bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā. Saskaņā ar ANO Konvencijas Par Bērna Tiesībām normu ANO rekomendācijas ir obligāti pildāmas dalībvalstij, un par to izpildi ir jāatskaitās pēc pieciem gadiem. Glābiet bērnus atzinums par Valsts sniegtajām atbildēm (State’s Written Replies to the List of Issues), sekos decembrī.
Gaidām no Jums vērtīgus priekšlikumus.

Lūk arī vēstule no ANO: Lasīt šeit

Rakstiet mums: lo@glabietbernus.lv
Vai zvaniet: +371 29131311

___________________________________________________________________________

Septembris 2015

Studenti atsauc atmiņā bērnu tiesību pārkāpumus no skolas laikiem:

#1

"Vēlos ziņot par to, ka vienā no Rīgas vidusskolām tika pārkāpti daži no ANO konvencijas pantiem.
        Skolās ir dažādi iekšējās kārtības noteikumi, un, manuprāt, viens no vissvarīgākajiem, protams, ir – ka evakuācijas signalizācijas gadījumā, skolēniem ir jāpamet telpas.
        Tā nu vienu reizi, kad sēdējām kādā no mācību stundām, skolā atskanēja evakuācijas signalizācija.
        Tā vietā, kā bijām darījuši daudz izmēģinājuma reizes – devušies ārā no skolas, šoreiz skolotāja mierīgi turpināja stundu, sakot, ka mums jāpabeidz viela.
        Velti teikt, ka klasē bija panika, citi visu uztvēra ar smiekliem un smaidu sejā, bet haoss bija milzīgs.
        Skolotāja turpināja stundu, mūs no kabineta neizvedot.
        Beigās izrādījās, ka tā ir bijusi viltus trauksme, bet es uzskatu, ka drošība ir pirmajā vietā, un labāk lieku reizi iziet no kabineta, lai arī tā būtu viltus trauksme, nekā neizņemtas vielas dēļ zaudēt vairāku skolēnu un skolotāju dzīvību.
        Kā neveiksmīgs piemērs līdzīgā situācijā, ir pagājušā gadā 21. novembrī notikušā traģēdija – Zolitūdē.
        Vai tiešām cilvēka dzīvība ir tik niecīga, lai ar to riskētu neizņemtas matemātikas vielas dēļ un mazāka ietirgojuma dēļ?"

#2

"Vēlos ziņot par to, ka vienā no Latvijas pamatskolām tika pārkāpti daži no ANO konvencijas pantiem.
         Atceros, kad mācījos pamatskolā, manā klasē gāja puisis, kurš bija no maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes. Viņi ģimenē bija 7 bērni, un dzīvoja ļoti trūcīgos apstākļos.
        Protams, pamatskolā bērni ir ļoti cietsirdīgi un vēl nesaprot, cik lielu kaitējumu nodara citiem bērniem, kuriem ir mazāk paveicies kā tiem, kam vecāki ir turīgi un kuriem nekā dzīve netrūkst. Tad nu daudzi no bērniem ļoti riebīgi izturējās pret šo puisi, neviens ar viņu īsti nedraudzējās un puisis vienmēr bija atstumts. It kā var likties saprotami, tas, ka mazi bērni paši neapzinās, cik lielu kaitējumu nodara šim zēnam.
        Bet ar to vēl nebija pietiekami! Liels bija mans šoks, kad skolotāja, kurai vajadzētu būt kā paraugam visiem bērniem un aizstāvēt mazo puisēnu, pati bija viena no tām, kas visu laiku zēnu izsmēja un izteica komentārus par viņa netīro apģērbu, par to, ka viņam nebija līdzi uz stundām krāsainais papīrs vai darba burtnīcas (kas saprotami maksā naudu, kuras ģimenei nebija).
       Tajā brīdī, kad biju tikai bērns es nesapratu, ko skolotājs nodara zēnam, un ka pieauguša cilvēka tāda rīcība nav piedodama. Šobrīd skatoties uz šo pagātnes notikumu, es saprotu, ka skolotājas rīcība ir nosodāma, un tādiem skolotājiem vieta skolā nav!"

#3

"Mūsu ģimenes draugi ir nabadzīga ģimene – vīrs, kuram ir 2. pakāpes invaliditāte (ar lielam grūtībam var pārvietoties no vienas istabas uz otru), sieva, kura nevar atstāt viru ilgāk par 1-2 stundam, jo par viņu vajag rupeties un 3 bērni. Viņi dzīvo socialajā dzīvoklī un tikai uz Valsts pabalstu. 
Vienā reizē nopirka jaunu televizoru ilglaicīgā kreditā (apmeram uz 2-3 gadiem). Bija pargajušas 2 nedeļas pēc nopirkšanai un pie viņiem atnāca pārbaudījums. Parbaudītaji ieradzīja jaunu televizoru un teica, ka nabadzīgai ģimenei viņš ir pārāk labs un atņema Valsts pabalstu."

#4

"Gribu ziņot par vienas no Rīgas vidusskolas ANO konvencijas bērnu tiesību pārkāpšanu.
Katru dienu no 8:00 līdz 15:30 tika pirms stundu sākšanas aizvērtas visas durvis ar kuru palīdzību varētu tikt ārā no skolas. Sanāca ka caur galveno izeju varēja iziet stundu laikā tikai pasaucot dežurantu. Kopā skolai ir 4 izejas. 1 ir galvenā izeja 2 izejas ir citā skolas galā pie garderobes, 3 izeja iet caur sporta zāli un 4 izeja atrodas netālu no galvenās izejas. 2. un 4. izeju nevar atvērt jo ir salauztas durvis un 3 durvis izmanto tikai treneri kuri atver durvis sākot no 17:00. Sanāk ka no 8:00 līdz 15:00 ja kaut kas notiks un vajadzēs ātri evakuēt skolēnus nebūs kvalitatīvs veids kā to izdarīt, jo kamēr atnāks dežurants un atvērs visas durvis paies laiks, kā arī dēļ tā ka citas izejas nav izmantojamas vai ir visu laiku aizvērtas skolēnu mācību laikā. Sanāk visiem skolēniem vajadzēs iziet caur galveno izeju kas arī apdraud visu drošību ja vieglāk būtu evakuēt caur visām izejām tādejādi samazinot plūsmu caur galveno izeju un paātrinot evakuāciju. Var uzskatīt ka tika pārkāps ANNO konvencijas bērnu tiesību 3.3. pants."

Glābiet bērnus neatbild par sūdzību saturu, jo tās pārbaudīt var tikai kompetentas valsts iestādes.

 

Jūnijs 2015

Glābiet bērnus iesniedz LR Saeimas Cilvēktiesību komisijai Patvērumu likumam papildinājuma normu, kas noteiktu, ka viņu bērniem jānodrošina visa nepieciešamā medicīniskā aprūpe, ne vien tikai neatliekamā un primārā palīdzība kā to noteica līdzšinējā kārtība. Kopš maija mēneša aktualizējies jautājums par patvēruma meklētāju bērnu diskrimināciju Latvijā, kas valstij draud ar sūdzību ECT. Tādēļ Glābiet bērnus maijā ziņoja par situāciju Tiesībsargam un Saeimā, kā arī izstrādāja likuma priekšlikumus. Seko iesniegumi no atsevišķiem patvēruma meklētājiem, Glābiet bērnus preses relīzes un iesniegumi Saeimai.

Sūdzības piemērs, kādas Glābiet bērnus saņem no patvēruma meklētājiem:
Ukraiņu bēglis

Preses Relīze

Iesniegums Saeimai

 

Maijs 2015

Glābiet bērnus sarakste ar Valsts institūcijām 2015 gadā par izvairīšanos laicīgi pildīt starptautiskās saistības – ziņošanu ANO par bērnu tiesību situāciju valstī un ANO rekomendāciju izpildes gaitu

Glābiet bērnus kārtējo reiz vērsās pie Valsts augstākajām amatpersonām, lūdzot pārtraukt ignorēt ANO konvencijas par bērna tiesībām uzliktās saistības Latvijai. Neraugoties uz to, ka bērnu stāvoklis Latvijā ir viens no sliktākajiem Eiropas Savienībā un Baltijā, Valsts regulāri kopš 90-tajiem gadiem ilgstoši kavējas sniegt ziņojumus ANO par situāciju kā arī par ANO rekomendāciju izpildi valstī. 2015. gadā pēc Alternatīvā Ziņojuma uzklausīšanas ANO Ženēvā, Glābiet bērnus uzzināja, ka Latvijas valdība ne tikai ar četru gadu kavēšanos iesniegusi savu ziņojumu ANO, bet vēl lūgusi pārcelt ANO noteikto Valsts noklausīšanās laiku no 2015.g. vasarā paredzētās 70-tās ANO sesijas, uz 2016.g. ziemu. Glābiet bērnus sarakste ar Valsts augstākajām amatpersonām un ministriju sniegtās atbildes, kā arī Glābiet bērnus komentārus par tām skatīt sekojošajās saitēs. Dažu ministriju sagatavotās atbildes izraisa sašutumu, jo tās noliedz vai nu esošo problēmu, vai noliedz, ka ir atlikušas ziņošanu vai lūgušas ANO atcelt Latvijas Valsts noklausīšanos uz vēlāku laiku – ko savukārt apgāž ANO NVO koordinatora sniegtā rakstiskā informācija.

Saraksti var skatīt šeit:

  1. Glābiet bērnus sākotnējā vēstule
  2. Atbilde no Prezidenta Kancelejas vadītāja
  3. Atbilde no Ministru Prezidentes Biroja vadītājas
  4. Ministru Prezidentes L. Straujumas rezolūcijas panāktā Labklājības Ministra Auguļa atbilde
  5. Ministru Prezidentes L. Straujumas rezolūcijas panāktā dažādu ministriju atbilde uz Glābiet bērnus – NVO Bērnu Tiesību Tīkla Koordinatora iesniegumu
  6. Latvija ir lūgusi atlikt Valsts ziņojuma izskatīšanu no 2015.g. vasaras uz 2016.g. ziemu - rakstisks apliecinājums pieejams biedrībā Glābiet bērnus.

 

19. Maijs 2015

LR Saeima uzklausa GB Valdes locekli  I. Ebelu par ANO Alternatīvā ziņojuma Veselības sadaļā konstatētajiem bērnu tiesību pārkāpumiem Latvijā un priekšlikumus, kā tos mazināt.

Saeimas Sociālo un Darba Lietu Komisijas dienaskārtība maijam pieejama šeit

 

 

Aprīlis 2015

Tagad arī sabiedrībai ir pieejams Glābiet bērnus sastādītais NVO Bērnu Tiesību Tīkla Alternatīvais Ziņojums, kā arī Glābiet bērnus sastādītais Bērnu Ziņojums ANO. Abi ziņojumi ir pieejami gan latviski, gan angliski šeit pat mūsu mājaslapā:

 

ALTERNATĪVAIS ZIŅOJUMS ANO

2015

Latviski

Alternatīvais Ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības situāciju Latvijā un ANO Rekomendāciju izpildes gaitu valstī laikā no 2003. līdz 2014. gadam Saistībā ar LR Konsolidēto (trešo, ceturto un piekto) Ziņojumu par ANO Konvencijas Par bērna tiesībām izpildi Latvijas republikā laikā no 2003. līdz 2012. gadam NVO Bērnu tiesību tīkla redzējumā

Skatīt šeit

English

Alternative Report to the UN on the Situation of the Protection of Children’s Rights and the Implementation of the UN CRC Recommendations in Latvia In connection with the Consolidated (third, fourth and fifth) Latvian State Report on the implementation of the UN CRC within the Republic of Latvia between 2004 and 2012 in the view of the Latvian NGO Children’s Rights Network

See here

 

BĒRNU ZIŅOJUMS ANO

2015

Latviski

BĒRNU ZIŅOJUMS ANO
par ANO Konvencijas Par bērna tiesībām iesakņošanu Latvijā
2003.- 2014.

Skatīt šeit

English

Children’s Report to the United Nations
on the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Latvia
2003 – 2014

See here

 

Februāris 2015

 

Skatīt jaunākas ziņas

...

Skatīt vecākas ziņas

Valsts Ziņojums ANO (2013)

Latviski

Latvijas Republikas konsolidētais (trešais, ceturtais un piektais) kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā
no 2004.gada līdz 2012.gada 30.jūnijam
Lasīt šeit (iesakām lejuplādēt)

English

Consolidated (Third, Fourth and Fifth) Periodic Report of the Republic of Latvia on Implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, in the Republic of Latvia for the period
1 January 2004 – 30 June 2012
See here (iesakām lejuplādēt)

 

Aprīlis 2013

Tiklīdz būs pieejams valdības ziņojuma teksts angļu valodā, to šeit ievietosim.

 

Marts 2013

Atbilde uz 2013. gada 25. februāra vēstuli par komentāru sniegšanu par Latvijas Republikas kārtējo Nacionālo ziņojumu par ANO 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā

Atbilde ir izlasāma šeit

Lūdzam tās NVO, kuras ir kompetentas cilkvēktiesību jomā, sniegt savus komentārus par valdības ziņojumu, lai tradicionāli iesaistītos alternatīvā ziņojuma sagatavošanā ANO. Šogad aprit tieši 20 gadi, kopš gatavojām pirmo ziņojumu. Atgādinām, ka šo ziņojumu gatavošanā piedalījās Latvijas Pašvaldību Savienība, Bērnu Fonds, Misija Pakāpieni, Centrs Saules Mirdzums, Latvijas Pediatru Asociācija, sadarbības partneri arī bija "Delna", Bāriņtiesu Asociācija, Latvijas Jaunatnes Savienība, Bāreņu Biedrība, Glābiet bērnus 40 nodaļas un atbalsta grupas un daudzi citi.

Zvanīt pa tel. 29131311
Rakstīt uz: lo@glabietbernus.lv vai glabiet.bernus@inbox.lv

Februāris 2013

"Latvijas Republikas konsolidētais (trešais, ceturtais un piektais) kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada līdz 2012.gada 30.jūnijam"

Ziņojuma melnraksts ir pieejams šeit

Lūdzam atsaukties visus, kuri var sniegt komentārus par valdības ziņojumu par bērnu stāvokli latvijā ANO. Situācija ir ļoti nepatīkama, jo valdība ar ziņojumu kavējās 4 gadus, kā rezultātā te ietverti trīs ziņojumi par garu laika posmu no 2004 līdz 2012 gadam. Glābiet bērnus tradicionāli gatavo komentārus valdības ziņojumam – tas nozīmē ka mēs apkopojam dažādu interešu aizstāvības biedrību un iedzīvotāju domas un priekšlikumus, un par to vai valsts ziņojumā ir godīgi pateikta visa patiesība par bērnu stāvokli valstī. Tas attiecas uz visām bērnu dzīves jomām, sākot no izglītītbas, veselības, aprūpes, tiesībām uz attīstību un visu pārējo, ko nosaka ANO konvencija par bērnu tiesībām. Savāktos viedokļus Glābiet bērnus apkopo, iesniedz ANO, un pēc tam slēgtā sēdē ar ANO cilvēktiesību ekspertiem no daudzām valstīm analizē abus ziņojumus; valsts un sabiedrības sniegtos. Tam seko rekomendācijas, ko ANO iesniedz latvijas valdībai, un par kuru izpildīšanu atkal ir jāatskaitās pēc četriem gadiem. Iepriekšējās rekomendācijas mēs saņēmām 2006 gadā, un valdībai atskaite par to izpildi bija jāiesniedz līdz 2009 gadam. Pēc Glābiet bērnus atkārtotiem lūgumiem LR Saeimas un MK amatpersonām, beidzot iesniegt ziņojumu, tas ir atsūtīts mūsu izvērtējumam. Līdz 15. martam ir jāiesniedz īsa atsauksme ministru kabinetam par šo valdības ziņojumu. Tādēļ lūdzam ziņot mums par savu viedokli glabietbernus@inbox.lv īsi un steidzami! Vēlākajos mēnešos aicināsim Jūs pievērsties detalizētai alternatīvā ziņojuma sagatavošanai, tādēļ aicinām visas ieinteresētās puses, kas pārstāv bērnu intereses, uzsākt faktu un dokumentu apkopošanu, kas ir Jūsu rīcībā un ko mēs varētu izmantot komentāra gatavošanai valdības ziņojumam. Mūsu rīcībā nav nekādu līdzēkļu kas bija pieejami līdz 2004. gadam ziņojuma izdošanai un tulkošanai, un tādēļ meklējam kādu ziedotāju. Šim ziņojumam patiešām ir liels spēks reāli ietekmēt valsts budžetu un notikumu gaitu bērnu labā ko pierādījuši mūsu iepriekšējie ziņojumi.

Ziņojuma melnraskts ir pieejams šeit

___________________________________________________________________________

Janvāris 2012

Ko dara Glābiet bērnus nodaļas?

Ieskats Glābiet bērnus Strenču nodaļas aktivitātēs:

 

Papildus informācija par Glābiet bērnus Strenču nodaļas rīkoto pasākumu atrodams Strenču novada mājaslapā.

___________________________________________________________________________

Decembris 2012

Ko dara Glābiet bērnus nodaļas?

Ieskats Glābiet bērnus Liepas nodaļas aktivitātēs:

Latvijas biedrības “Glābiet bērnus” Liepas nodaļas INFORMATĪVAIS IZDEVUMS Nr.13 ir pieejams šeit.

Ieskats:

Lasīt vairāk

___________________________________________________________________________

Decembris 2012

Apsveikums

Novembris 2012

Ko mums cilvēki vaicā?
Uzticības tālrunis
Gadījums nr. 3:


-Atkārtoti pēc divu gadu pārtraukuma zvana aizbildne četrpadsmit g.v. zēnam, kurš cietis no vardarbības divās iepriekšējās audžu ģimenēs. Vietējā  bāriņtiesa esot pārmetusi aizbildnei, ka tā vērsusies pēc palīdzības G.B. un kopš tā laika, attieksme strauji pasliktinājusies pret audžu māti. Zēns samērā labi mācoties, taču agresīvi reaģējot konfliktsituācijās, kādēļ ticis izslēgts jau no vairākām skolām, tajā skaitā no mūzikas skolas. Kad pirms pāris gadiem es pavaicāju mūzikas skolas vadībai, kas ir iemesls izslēgšanai, saņēmu atbildi, ka zēns solījies nogalināt skolotāju. Es pavaicāju ko tad skolotājs zēnam bija nodarījis. Nu gluži neko, tikai piesolījis sadot pa purnu. Nav jābūt psihologam, lai saprastu, ka ne tikai vardarbības upuris, bet gan arī gluži emocionāli vesels bērns varētu šādi reaģēt. Pašlaik esot situācija, ka esošajā skolā pie mazākā pārkāpuma tiekot izsaukta policija, kura runājot ar zēnu bez audžu mātes klātbūtnes. Zēna klasesbiedriem un viņu vecākiem ir izstāstīts viss par zēna izcelsmi un iepriekš pārdzīvoto. Kāds vecāku grupējums par katru cenu vēlējies panākt zēna izslēgšanu. Toreiz es zvanīju bāriņtiesai kā arī uz skolu, laipni lūdzot būt pret zēnu iecietīgiem un pieaicināt valsts bērnu aizsardzības centra speciālistus, kuri piedāvā pakalpojumus pedagogu un bērnu apmācībā konfliktu risinašanā. Nu māte zvana atkal un nezin ko iesākt. Zēns esot centīgi sācis mācīties, bet nu viņš redzēšot ka tas neko nedod. Zēna audžu māte ir psihologs, tāpēc grūti iedomāties, ka viņa pilnīgi aplami un neobjektivi skaidrotu situāciju. (Lasīt vairāk)

Oktobris 2012

Теперь наш сайт доступен и на русском языке!
Tagad mājaslapa ir pieejama arī krievu valodā!

Oktobris 2012

Ko mums cilvēki vaicā?
Uzticības tālrunis
Gadījums nr. 9:

-Pie mums griezās kāda satraukta māte kuras bērns ir smagi cietis privātā būvlaukumā, kur tika veikti darbi bez nožogojuma, kā arī bez piederošās teritorijas apzīmējuma. Māte interesējās vai izmantojot mūsu organizāciju būtu iespējams panākt ka tiek veiktas izmaiņas likumā, lai nodrošinātu bērnu veselības aizsardzību dzīvojamās zonās. Šobrīd pēc likuma nav nepieciešams apžogot privātmāju būvlaukumus.  Paturot savās interesēs citu bērnu aizsardzību nākotnē, māte izteicās ka ir gatava iesaistīties šī jautājuma aktualizēšanā presē un sniegt visu iespējamo atbalstu, lai panāktu citu bērnu aizsardzību. (Lasīt vairāk)

Septembris 2012

Ko mums cilvēki vaicā?
Uzticības tālrunis
Gadījums nr. 1:

-Kāda vecāmāte no Strenčiem sūdzas par Kandavas bāriņiesas neatsaucību. Sieviete uzzinājusi, ka Kandavā atrodas viņas mazbērns, bērna mātei ir nereģistrētās attiecībās ar viņas dēlu. Sieviete nav zinājusi, ka bērna mātei pārtraukta vecāku vara, māte ir ļoti jauna. Vietējā bāriņtiesa atsakoties atdot bērnu mātei, kuru sieviete grib ņemt uz Streņčiem dzīvot savā mājā. Bāriņtiesa vaicājot, kur Jūs bijāt agrāk, un kā lai viņa vispār zinot ka tā ir bērna vecāmāte. Bērna tēvs dzimšanas apliecībā nav ierakstīts, paternitāte nav noteikta. (Lasīt vairāk)

 

___________________________________________________________________________

Septembris 2012

Apstiprinās Glābiet bērnus un UNICEF pētījumi par joda deficītu Latvijā. 1994g., Glābiet bērnus sadarbībā ar UNICEF veica randomizētu pētījumu Latvijas skolās un konstatēja, ka mūsu valstī ir no vieglas līdz mērenai pakāpei izteikts joda deficīts. Joda trūksme apdraud visu populāciju, taču īpaši bīstams joda deficīts ir auglim grūtniecības laikā un bērniem, jo citastarpā ir cēlonis intelektuālās attīstības aizturei. Diemžēl attiecīgie veselības dienesti mūsu atklājumu toreiz apšaubīja. 2002g. ANO Ģenerālajā Asamblejā valstu augstākās amatpersonas, tajā skaitā Latvijas, parakstīja apņemšanos novērst joda deficīta izraisītās sekas līdz 2005g.. Pasaules pieredze liecina, ka joda deficītu iespējams novērst, atļaujot tirgot vienīgi jodētu sāli, jo citādi cilvēkus ir grūti pārliecināt. Diemžēl jo daudzi mediķi, īpaši endokrinologi, par spīti zinātniskiem pierādījumiem joprojām noliedz apšauba vai noliedz joda deficītu mūsu valstī, lai gan tūkstošgades sākumā atkārtots UNICEF pētījums to apliecināja vēlreiz. Deviņdesmito gadu LMA pētījums, sadarbojoties pediatrijas katedrai un Kanādas pētniekiem norādīja uz satraucoši augstu pirmklasnieku skaitu ar grūtībām apgūt mācību vielu (30%). Nav veikti pētījumi, lai izslēgtu vai apstiprinātu iespēju, ka viens no mācību grūtību iemesliem varētu būt joda trūksme bērna organismā patreiz, vai tam esot vēl augļa stadijā.

Spied šeit lai aplūkotu pētījuma autoru prezentāciju par pētījumu.

___________________________________________________________________________

Skatīt vecākas ziņas

...

Skatīt jaunākas ziņas

___________________________________________________________________________

Vecākās ziņas:

2012-01-10

Vēlreiz sveicot visus jaunajā gadā, vēlamies ar prieku paziņot ka pēc vāirāku nedēļu darba, mēs drīzumā augšuplādēsim daļu Glābiet bērnus arhīva krājumu. Lielākā daļa no mājaslapas sadaļām arī tiks papildinātas. Ja Jums ir kādi ieteikumi vai vēlaties ar mums cita iemesla dēļ sazināties, tad lūdzu rakstiet uz:

glabietbernus@inbox.lv

Vai arī zvaniet uz kādu no mūsu trim kontakttālruņiem!

Ar sveicieniem jaunajā gadā,

Glābiet bērnus

___________________________________________________________________________

2012-01

Aspeikums

___________________________________________________________________________

2011-08-19
Mēs esam atgriezušies ar jauno mājaslapu! Brīvprātīgo spēkiem, pēdējo nedēļu laikā pēc atkārtotām vandālisma instancēm lapa ir beidzot pieejama latviešu valodā. Lapa angļu un krievu valodā pašlaik vēl ir tapšanas stadijā, bet jau drīzumā būs pieejama. Informācija no iepriekšējās lapas un arhīviem tiek pakāpeniski augšuplādēta lai tā visiem lapas apmeklētājiem būtu pieejama.


Ja Jums ir kādi jautājumi, tad nekautrējaties ar mums sazināties: glabietbernus@inbox.lv

Pateicamies par pacietību,

-Glābiet bērnus

 

___________________________________________________________________________

2011-05-03/04
"European Symposium on Children's Rights" Konference Briselē par bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem

Glābiet bērnus pētījumu var izlasīt šeit

___________________________________________________________________________

2011-04 Iesniegts pētījums par bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem situāciju Latvijā dažādās dzīves jomās. Lasīt vairāk

___________________________________________________________________________

2011-04-10
Turpinās līdzdalība akcijā "Paēdušai Latvijai" sadarbībā ar ziedot.lv, kurā tieši iesaistījušās GB nodaļas Streņčos, Amatā, Smiltenē, Vaivē un Ogrē!

___________________________________________________________________________

2011-02-15

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām mājas lapas pārtrauktās darbības dēļ, ko izraisīja atkārtots vandālisms. Šobrīd mājas lapa tiek brīvprātīgo spēkiem atjaunota.
___________________________________________________________________________

2010-12-06

Atbilde V.Dombrovska vēstulei sniegt priekšlikumus Valdības Rīcības plānam. Aicinājums jaunajai valdībai un Saeimai par neatliekamiem darbiem, kuri būtu tuvākajā nākotnē jāpaveic bērnu labā. Lasīt priekšlikumus šeit.
___________________________________________________________________________

2010-10-03

Aicinām visus, kam rūp bērnu izglītība, veselība, drošība un attīstība iesaistīties un sākt kopīgu darbu bērnu stāvokļa uzlabošanai - jo mums ir atkal jauna Saeima un top jauna valdība.  Jau tradicionāli 20 gadu garumā, kopš Glābiet Bērnus tika nodibināta 1990. gadā, mūsu galvenais uzdevums ir bijis ietekmēt lēmējvaru un izpildvaru un ar mūsu biedriem nodaļās mēs to arī sekmīgi esam varējuši darīt. 
Dažus gadus pastāvēja Bērnu un ģimenes lietu ministrija, taču tagad tā atkal sadalīta pa nozarēm, un tā kā nav speciāla bērnu lietu ministra, tad valdības līmenī mazāk izskan par bērnu vajadzībām.
Lūdzam sūtīt savus priekšlikumus, ko un kā darīt savādāk, sūtiet informāciju par bērnu tiesību pārkāpumiem, aprakstiet konkrētus gadījumus.
Jūsu atsūtīto apkoposim, iekļausim priekšlikumos jaunajai valdībai un Saeimai,
iekļausim kārtējā Glābiet Bērnus Ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai, kura pēc tam pieprasīs to Latvijas valdībai, iekļausim informācijā Eiropas Komisijas aptaujās un pētījumos, centīsimies informēt par to sabiedrību Latvijā un ārvalstīs lai ietekmētu lēmumu pieņēmējus caur sabiedriskās domas spēku un atbalstu.
Priekšlikumus sūtiet uz glabietbernus@inbox.lv
___________________________________________________________________________

2010-10-03

Rakstām Eiropas Komisijas pasūtītais pētījums par bērniem ar intelektuāliem traucējumiem.
___________________________________________________________________________

2010-03-01

Madrides prezentācija

Eiropas Savienības jaunās vadības iepazīstināšana ar reālo bērnu un ģimeņu stāvokli Latvijā. Ar prezentāciju var iepazīties šeit.
___________________________________________________________________________

2010-03-01

Turpinās konsultatīvas palīdzības sniegšana uzticības tālrunī lasīt vairāk.
___________________________________________________________________________

2010-03-01

Ziņojums ANO par ANO Rekomendāciju izpildi bērnu tiesību jomā Latvijā - komentārs valdības ziņojumam - gaidām valdības ziņojumu
___________________________________________________________________________

2010-03-01

Starptautiskais Bērnu dzejas un mākslas konkurss, ko rīko Eurochild Īrijā. Lasīt vairāk
___________________________________________________________________________

2010-03-01

Akcija "Paēdušai Latvijai"

 

 
Martin re
Site Meter